Aandelenregister

Aandelen op naam worden ingeschreven in een aandelenregister.

Aandelen op naam worden ingeschreven in een aandelenregister.

Het aandelenregister is een ‘boek(je)’ waarin staat welke aandelen (van een bepaald nummer tot een ander nummer) aan wie toebehoren. Wanneer er aandelen op naam van eigenaar veranderen door bv. een verkoop of een schenking, wordt dit genoteerd in het aandelenregister.

U kunt u voor die registratie baseren op ons model. In de betere papierhandel zijn echter ook zulke aandelenregisters te koop. Het voordeel is dat dat boek dan ingebonden is.