Verlenging handelaarsplaat vóór 28.02.2022 online aanvragen

Een commerciële nummerplaat, kan zowel een beroepsplaat, als een handelaars- of proefrittenplaat zijn.

Verlenging handelaarsplaat vóór 28.02.2022 online aanvragen

Een commerciële nummerplaat, kan zowel een beroepsplaat, als een handelaars- of proefrittenplaat zijn. De proefrittenplaat is nu voorbehouden voor voertuigconstructeurs die werden erkend door de bevoegde overheden op vlak van homologatie in het kader van de procedure van contole op de conformiteit van de productie. Koetswerkmakers of herstellers van voertuigen die in 2021 nog over een proefrittenplaat beschikken kunnen bijgevolg geen hernieuwing aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen voor een eerste beroepsplaat, rechtstreeks bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Een btw-attest moet daarbij niet voorgelegd worden.

Garagisten of andere detailhandelaars in voertuigen dienen elk jaar de geldigheid van de handelaarsplaat te verlengen. Om de verlenging aan te vragen is er wel een btw-attest nodig. Daarbij moeten minstens 12 verkoopfacturen kunnen voorgelegd worden die niet ouder zijn dan 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Sinds 01.10.2021 kan het btw-attest attest online aangevraagd worden via MyMinfin. De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag is 28.02.2022.