Datum verkoopcompromis telt in kader van Vlaamse tariefstijging aankoop onroerend goed

Vanaf 01.01.2022 stijgt het basistarief voor de aankoop van een onroerend goed van 10% naar 12% in Vlaanderen.

Datum verkoopcompromis telt in kader van Vlaamse tariefstijging aankoop onroerend goed

Vanaf 01.01.2022 stijgt het basistarief voor de aankoop van een onroerend goed van 10% naar 12% in Vlaanderen. Dit basistarief zal van toepassing zijn op alle verkopen van vastgoed indien er geen specifiek gunsttarief (bv. voor de gezinswoning) van toepassing is. Het gaat dan bv. om de aankoop van een woning die u verhuurt of gebruikt als tweede verblijf, een bouwgrond, een handelspand, enz.

In tegenstellig tot wat eerst gedacht werd is het niet de datum van de notariële akte, maar die van het compromis die zal tellen. Wie een onderhandse overeenkomst tekent vóór 01.01.2022, heeft nog recht op het tarief van 10%, ook al wordt de notariële akte pas in 2022 getekend.