Bijzonder verslag tegenstrijdig belang (één bestuurder in BV/NV) (statuten nog niet aangepast aan WVV)

In geval van een tegenstrijdig belang van de enige bestuurder in een NV of in een BV waarbij deze bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, moet er een bijzondere procedure gevolgd worden om te vermijden dat de vennootschap benadeeld zou worden. 

In geval van een tegenstrijdig belang van de enige bestuurder in een NV of in een BV waarbij deze bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, moet er een bijzondere procedure gevolgd worden om te vermijden dat de vennootschap benadeeld zou worden. 

Tegenstrijdig belang

Van een tegenstrijdig belang is er sprake zo een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap waarover het bestuursorgaan een beslissing moet nemen.

De bestuurder in wiens hoofde een belangenconflict bestaat, moet dit melden aan de andere bestuurders (voor zover deze er zijn) en zijn verklaring en toelichting over het belangenconflict moet opgenomen worden in de notulen van de vergadering die over dit punt beslist.

Echter, als er slechts één bestuurder is, die ook de enige aandeelhouder is en deze bestuurder met een belangenconflict zit, dan neemt hij zelf de beslissing en/of voert hij ze ook zelf uit.

Er moet voortaan in een dergelijke situatie geen lasthebber ad hoc meer aangesteld worden.

Voorbeeld

De bestuurder/enige aandeelhouder wil zijn pand verhuren aan de BV/NV. De bestuurder heeft er alle belang bij om de huur zo hoog mogelijk te houden. De BV of de NV heeft er natuurlijk belang bij om zo weinig mogelijk huur te betalen.