Attest 6% btw

Het verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn.

Het verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn.

Voorwaarden voor de toepassing van het 6%-btw-tarief

Het verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn:

  • De werken die u uitvoert als aannemer, moeten dienen tot de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, de verbetering, de herstelling of het onderhoud van een woning en dit geheel of gedeeltelijk.
  • De werken moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering ervan hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Er mag wel degelijk een gemengd gebruik (privé en zakelijk) zijn, zolang het privégebruik maar groter is dan het beroepsgebruik.
  • Het moet gaan om werken aan een woning die minstens tien jaar oud is.
  • De werken moeten verricht worden voor en gefactureerd worden aan een eindverbruiker.
  • De klant moet u een attest bezorgen waaruit blijkt dat al deze voorwaarden vervuld zijn.

Belang van het 6%-btw-attest

Het kunnen voorleggen van een door de klant getekend attest is een absolute noodzaak om te kunnen factureren tegen 6% btw. Zonder zo’n attest kunt u dus in principe niet anders dan factureren tegen 21% btw.

De Btw-administratie kan dit gemakkelijk controleren vermits de bewijslast immers bij u ligt. Uw btw-controleur hoeft u dus alleen maar te vragen om de attesten voor te leggen voor alle facturen die gefactureerd werden tegen 6% en voor elk attest dat ontbreekt, kan hij u m.a.w. eenvoudigweg 15% btw laten bijbetalen.