Geen sociale bijdragen in 2020 en 2021 op het corona-overbruggingsrecht zelfstandigen

In principe wordt het definitief inkomen van zelfstandigen door de fiscus, via het RSVZ, aan het sociaal verzekeringsfonds verstrekt.

Geen sociale bijdragen in 2020 en 2021 op het corona-overbruggingsrecht zelfstandigen

In principe wordt het definitief inkomen van zelfstandigen door de fiscus, via het RSVZ, aan het sociaal verzekeringsfonds verstrekt. Zij herzien vervolgens de reeds betaalde voorlopige bijdragen op basis van het netto belastbaar inkomen van 2020. Het probleem is dat het corona-overbruggingsrecht, dat is vrijgesteld van sociale bijdragen, in de fiscale aangifte mee in dezelfde code diende aangegeven te worden als de gewone beroepsinkomsten. Het sociaal verzekeringsfonds kan m.a.w. de fiscale berekeningsgrondslag die ze doorkrijgen van het RSVZ, niet overnemen want dat overbruggingsrecht dat vrijgesteld is van sociale bijdragen zit mee vervat in die berekeningsgrondslag.

Om dit probleem te verhelpen, zal de fiscus alsnog de correcte gegevens verstrekken zodat men een correcte eindafrekening kan opstellen. Van zodra de sociale verzekeringsfondsen over de juiste gegevens beschikken, zal men meedelen hoeveel sociale bijdragen er moeten bijbetaald of terug gekregen worden. De fiscus zal voor 2021 alsnog aparte rubrieken voorzien in de aangifte personenbelasting. Zo kan onmiddellijk een juiste eindafrekening van sociale bijdragen opgesteld worden.