Aangifte personenbelasting via mandataris uitgesteld tot en met 08.11.2021

Uw dossierbeheerder had aanvankelijk tijd tot en met 22.10.2021 om de aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 in te dienen via Tax-on-Web.

Aangifte personenbelasting via mandataris uitgesteld tot en met 08.11.2021

Uw dossierbeheerder had aanvankelijk tijd tot en met 22.10.2021 om de aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 in te dienen via Tax-on-Web. Op vraag van de sector heeft de minister echter uitstel verleend.

De indieningstermijn voor de aangifte personenbelasting via Tax-on-web, wordt nl. verlengd tot en met maandag 08.11.2021. De bedoeling van dit uitstel is om tegemoet te komen aan de extra werklast waarmee accountants en belastingadviseurs geconfronteerd worden door de vele fiscale gevolgen van de coronacrisis. Daarenboven wil men vermijden dat de digitale applicaties van de FOD Financiën overbelast geraken.